Velkommen til CoolTours hjemmesider

CoolTour er et turbilselskap som kjører deg trygt og billig fra
dør til dør med minibuss.

Du finner mer informasjon om våre tilbud på de neste sidene.

CoolTour
Holleieaveien 70
3533 Tyristrand

Tlf. +47 90 02 71 39

Org.nr. 946 889 423
Email: post@cooltour.no